Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P43Z Geoinformační systémy

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 26 / 72 (36 %) Učebna: VG Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x11.5 %
dobrá12x46.2 %
průměrná10x38.5 %
špatná1x3.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.35
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.87
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x7.7 %
spíše ano13x50 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x23.1 %
průměr 2.15
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x23.1 %
přiměrěné18x69.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.75

Vyučující

Kolář Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne10x38.5 %
rozhodně ne9x34.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.08
Štych Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Kolář Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x7.7 %
spíše ano13x50 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne5x19.2 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 2.48
Štych Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.48
Kolář Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit23x88.5 %
průměr 3
Štych Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x61.5 %
průměr 1.7
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano16x61.5 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž15x57.7 %
žena11x42.3 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé25x96.2 %
opakovaně1x3.8 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%15x57.7 %
75 – 50%8x30.8 %
50 – 25%3x11.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.54
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné9x36 %
průměrné15x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký10x38.5 %
průměrný15x57.7 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký8x30.8 %
průměrný17x65.4 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět