Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P01 Geochemie

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 11 / 31 (35 %) Učebna: VP Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x36.4 %
dobrá6x54.5 %
průměrná1x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x45.5 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x9.1 %
přiměrěné8x72.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.89

Vyučující

Jelínek Emil ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9
Jelínek Emil je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Jelínek Emil je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x90.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x36.4 %
žena7x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%8x72.7 %
75 – 50%2x18.2 %
50 – 25%1x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x18.2 %
průměrné9x81.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x27.3 %
průměrný7x63.6 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x18.2 %
průměrný9x81.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět