Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P36C Genové inženýrství

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 21 / 93 (23 %) Učebna: B3 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x38.1 %
dobrá9x42.9 %
průměrná4x19 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano7x35 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké8x38.1 %
přiměrěné10x47.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.56

Vyučující

Vopálenský Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Vopálenský Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Vopálenský Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x81 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.89
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x19 %
žena17x81 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.20x95.2 %
Nmgr.1x4.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé18x85.7 %
opakovaně3x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%11x52.4 %
75 – 50%6x28.6 %
50 – 25%3x14.3 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x19 %
nadprůměrné9x42.9 %
průměrné8x38.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.19
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký10x47.6 %
průměrný8x38.1 %
nízký3x14.3 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký8x38.1 %
průměrný11x52.4 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět