Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P17 Genetika

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 5/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 88 / 279 (32 %) Učebna: VG Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá28x31.8 %
dobrá38x43.2 %
průměrná20x22.7 %
špatná2x2.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano49x55.7 %
spíše ano34x38.6 %
spíše ne4x4.5 %
rozhodně ne1x1.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano68x77.3 %
spíše ano20x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano40x45.5 %
spíše ano35x39.8 %
spíše ne8x9.1 %
rozhodně ne1x1.1 %
nemohu posoudit4x4.5 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x38.6 %
spíše ano35x39.8 %
spíše ne10x11.4 %
rozhodně ne1x1.1 %
nemohu posoudit8x9.1 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké12x13.6 %
přiměrěné65x73.9 %
nízké1x1.1 %
nemohu posoudit10x11.4 %
průměr 1.86

Vyučující

Kočová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x17.2 %
spíše ano33x37.9 %
spíše ne31x35.6 %
rozhodně ne8x9.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.37
Holá Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x32.6 %
spíše ano36x41.9 %
spíše ne19x22.1 %
rozhodně ne3x3.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Kočová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano55x62.5 %
spíše ano28x31.8 %
spíše ne3x3.4 %
rozhodně ne1x1.1 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 1.43
Holá Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano66x75.9 %
spíše ano21x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Kočová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x10.3 %
spíše ano6x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit72x82.8 %
průměr 1.4
Holá Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x10.3 %
spíše ano6x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit72x82.8 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x38.6 %
spíše ano44x50 %
spíše ne7x8 %
rozhodně ne1x1.1 %
nemohu posoudit2x2.3 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano75x85.2 %
spíše ano11x12.5 %
spíše ne1x1.1 %
rozhodně ne1x1.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano65x73.9 %
spíše ano17x19.3 %
spíše ne2x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x4.5 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž21x23.9 %
žena67x76.1 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.86x97.7 %
Nmgr.2x2.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé88x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%45x51.7 %
75 – 50%28x32.2 %
50 – 25%11x12.6 %
méně než 25%3x3.4 %
průměr 1.68
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x4.6 %
nadprůměrné18x20.7 %
průměrné60x69 %
podprůměrné5x5.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký32x36.4 %
průměrný50x56.8 %
nízký6x6.8 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký27x30.7 %
průměrný47x53.4 %
nízký14x15.9 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět