Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P34 Fyziologie bakterií

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 31 (45 %) Učebna: B8 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá9x64.3 %
dobrá5x35.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.45
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x14.3 %
přiměrěné7x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 1.78

Vyučující

Konopásek Ivo ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Konopásek Ivo je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Konopásek Ivo je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x50 %
žena7x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.12x85.7 %
Nmgr.1x7.1 %
Ph.D.1x7.1 %
průměr 1.21
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%11x78.6 %
75 – 50%2x14.3 %
50 – 25%1x7.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné2x14.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x50 %
průměrný7x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x14.3 %
průměrný12x85.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět