Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS107005 Filosofie a metodologie vědy

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 87 (21 %) Učebna: B7 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá6x35.3 %
dobrá7x41.2 %
průměrná4x23.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne8x47.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné14x82.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.93

Vyučující

Kratochvíl Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.81
Hladký Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano8x50 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.71
Kratochvíl Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Hladký Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.25
Kratochvíl Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.33
Hladký Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.59
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x27.8 %
žena13x72.2 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.14x77.8 %
Nmgr.3x16.7 %
Ph.D.1x5.6 %
průměr 1.28
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%10x55.6 %
75 – 50%5x27.8 %
50 – 25%2x11.1 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x11.1 %
nadprůměrné5x27.8 %
průměrné10x55.6 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x33.3 %
průměrný9x50 %
nízký3x16.7 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x22.2 %
průměrný12x66.7 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět