Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P107 Etologie a sociobiologie

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 27 / 96 (28 %) Učebna: B3 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá9x33.3 %
dobrá15x55.6 %
průměrná3x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x81.5 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano10x37 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.68
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x29.6 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké5x18.5 %
přiměrěné14x51.9 %
nízké1x3.7 %
nemohu posoudit7x25.9 %
průměr 1.8

Vyučující

Frynta Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x63 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Landová Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x33.3 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne5x18.5 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Soukup Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Frynta Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Landová Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x70.4 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.24
Soukup Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x100 %
Frynta Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x3.7 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x92.6 %
průměr 1.5
Landová Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x3.7 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x92.6 %
průměr 1.5
Soukup Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne8x29.6 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 2.23
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x92.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x51.9 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x25.9 %
žena20x74.1 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.26x96.3 %
Nmgr.1x3.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé25x96.2 %
opakovaně1x3.8 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%20x76.9 %
75 – 50%4x15.4 %
50 – 25%1x3.8 %
méně než 25%1x3.8 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x7.4 %
nadprůměrné5x18.5 %
průměrné19x70.4 %
podprůměrné1x3.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký19x70.4 %
průměrný8x29.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký10x37 %
průměrný17x63 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět