Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P111E Environmental issues, background examples and solutions

Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 12 / 23 (52 %) Učebna: KOL Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x25 %
dobrá8x66.7 %
průměrná1x8.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne2x16.7 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x41.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2

Vyučující

Frouz Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Cajthaml Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Frouz Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Cajthaml Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Frouz Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x25 %
spíše ne6x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2.67
Cajthaml Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.8
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.27

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x25 %
žena9x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.8x66.7 %
Nmgr.4x33.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.33
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%8x66.7 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%2x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x16.7 %
nadprůměrné4x33.3 %
průměrné6x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x50 %
průměrný6x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký3x25 %
průměrný9x75 %
nízký0x0 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět