Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P61 Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxikologické analýze

Katedra analytické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 18 / 37 (49 %) Učebna: KA Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x27.8 %
dobrá10x55.6 %
průměrná2x11.1 %
špatná1x5.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.94
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne10x55.6 %
rozhodně ne7x38.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké7x38.9 %
přiměrěné9x50 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.65

Vyučující

Barek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Schwarzová Karolina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Barek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Schwarzová Karolina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Barek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.83
Schwarzová Karolina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x76.5 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž0x0 %
žena18x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.11x61.1 %
Nmgr.7x38.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.39
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x72.2 %
75 – 50%5x27.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x22.2 %
nadprůměrné1x5.6 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x38.9 %
průměrný10x55.6 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x22.2 %
průměrný14x77.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět