Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P07 Ekologie člověka

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 40 / 142 (28 %) Učebna: B3 Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá20x50 %
dobrá17x42.5 %
průměrná2x5 %
špatná1x2.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x27.5 %
spíše ano21x52.5 %
spíše ne7x17.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano35x87.5 %
spíše ano5x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x7.5 %
spíše ano18x45 %
spíše ne10x25 %
rozhodně ne4x10 %
nemohu posoudit5x12.5 %
průměr 2.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x10 %
spíše ano16x40 %
spíše ne5x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x37.5 %
průměr 2.04
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné27x67.5 %
nízké1x2.5 %
nemohu posoudit12x30 %
průměr 2.04

Vyučující

Sládek Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x42.5 %
spíše ano21x52.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.59
Černý Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x27.5 %
spíše ano23x57.5 %
spíše ne4x10 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.87
Sládek Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x52.5 %
spíše ano14x35 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10 %
průměr 1.44
Černý Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x67.5 %
spíše ano8x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x12.5 %
průměr 1.23
Sládek Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x7.5 %
spíše ano3x7.5 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit31x77.5 %
průměr 2
Černý Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x5 %
spíše ano1x2.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit36x90 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x57.5 %
spíše ano16x40 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano39x97.5 %
spíše ano1x2.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x50 %
spíše ano15x37.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x17.5 %
žena33x82.5 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.31x77.5 %
Nmgr.9x22.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.23
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé38x95 %
opakovaně2x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%28x70 %
75 – 50%10x25 %
50 – 25%2x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x5 %
nadprůměrné6x15 %
průměrné30x75 %
podprůměrné2x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký14x35 %
průměrný25x62.5 %
nízký1x2.5 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký11x27.5 %
průměrný29x72.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět