Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P61 Ekologie savců

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 15 / 39 (38 %) Učebna: B2P Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá7x46.7 %
dobrá6x40 %
průměrná2x13.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 2.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x66.7 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x73.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 2

Vyučující

Stopka Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Stopka Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Stopka Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x80 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x33.3 %
žena10x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.3x20 %
Nmgr.11x73.3 %
Ph.D.1x6.7 %
průměr 1.87
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé14x93.3 %
opakovaně1x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%12x80 %
75 – 50%1x6.7 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné5x33.3 %
průměrné8x53.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x40 %
průměrný9x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x26.7 %
průměrný10x66.7 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět