Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P08 Ekologie obecná

Katedra ekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 45 / 175 (26 %) Učebna: B7 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá10x22.7 %
dobrá19x43.2 %
průměrná12x27.3 %
špatná2x4.5 %
velmi špatná1x2.3 %
průměr 2.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x28.9 %
spíše ano24x53.3 %
spíše ne6x13.3 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.89
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x75.6 %
spíše ano10x22.2 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x55.6 %
spíše ano14x31.1 %
spíše ne2x4.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.9 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x33.3 %
spíše ano16x35.6 %
spíše ne2x4.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x26.7 %
průměr 1.61
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x4.5 %
přiměrěné32x72.7 %
nízké1x2.3 %
nemohu posoudit9x20.5 %
průměr 1.97

Vyučující

Černý Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x13.3 %
spíše ano23x51.1 %
spíše ne11x24.4 %
rozhodně ne4x8.9 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 2.3
Černý Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x73.3 %
spíše ano8x17.8 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.7 %
průměr 1.24
Černý Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x11.1 %
spíše ano6x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x75.6 %
průměr 1.55
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x44.4 %
spíše ano18x40 %
spíše ne4x8.9 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit2x4.4 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano37x82.2 %
spíše ano5x11.1 %
spíše ne2x4.4 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x64.4 %
spíše ano14x31.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.4 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž16x35.6 %
žena29x64.4 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.41x91.1 %
Nmgr.4x8.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé45x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%27x60 %
75 – 50%13x28.9 %
50 – 25%5x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.51
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x6.8 %
nadprůměrné11x25 %
průměrné26x59.1 %
podprůměrné4x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x24.4 %
průměrný27x60 %
nízký7x15.6 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x13.3 %
průměrný31x68.9 %
nízký8x17.8 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět