Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P41K Dějiny alchymie a chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 22 / 85 (26 %) Učebna: CH1 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá13x59.1 %
dobrá9x40.9 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne7x31.8 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit10x45.5 %
průměr 2.08
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x63.6 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné20x90.9 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.05

Vyučující

Karpenko Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Karpenko Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Karpenko Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x68.2 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x18.2 %
žena18x81.8 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x59.1 %
Nmgr.9x40.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.41
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé21x95.5 %
opakovaně1x4.5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%3x13.6 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%1x4.5 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré5x22.7 %
nadprůměrné5x22.7 %
průměrné12x54.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.32
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký12x54.5 %
průměrný10x45.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký11x50 %
průměrný11x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět