Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P83Z Dynamická geomorfologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 26 / 35 (74 %) Učebna: VEZ Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x7.7 %
dobrá17x65.4 %
průměrná5x19.2 %
špatná2x7.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano16x61.5 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x7.7 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne9x34.6 %
rozhodně ne3x11.5 %
nemohu posoudit6x23.1 %
průměr 2.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit9x34.6 %
průměr 2.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné21x80.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 2

Vyučující

Engel Zbyněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne10x38.5 %
rozhodně ne4x15.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.58
Křížek Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano16x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Engel Zbyněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.71
Křížek Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.4
Engel Zbyněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x53.8 %
průměr 1.75
Křížek Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x57.7 %
průměr 1.45
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano16x64 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano13x50 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.74

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž16x61.5 %
žena10x38.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.2x7.7 %
Nmgr.24x92.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.92
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%24x92.3 %
75 – 50%2x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné8x30.8 %
průměrné16x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký10x38.5 %
průměrný15x57.7 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný18x69.2 %
nízký8x30.8 %
průměr 2.31
Vybrat jiný předmět