Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P27A Didaktika geografie I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 17 / 20 (85 %) Učebna: Z1 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá11x64.7 %
dobrá5x29.4 %
průměrná1x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 2.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné9x52.9 %
nízké2x11.8 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 2.08

Vyučující

Řezníčková Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Marada Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Řezníčková Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Marada Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Řezníčková Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x76.5 %
průměr 2
Marada Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x82.4 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž9x52.9 %
žena8x47.1 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.2x11.8 %
Nmgr.14x82.4 %
Ph.D.1x5.9 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%16x94.1 %
75 – 50%1x5.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné13x76.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x35.3 %
průměrný11x64.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x37.5 %
průměrný9x56.3 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět