Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P38N Demografické aplikace SAS I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/1 Zk; 3 kr.
Respondentů: 15 / 25 (60 %) Učebna: Z3 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá2x13.3 %
průměrná7x46.7 %
špatná6x40 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x33.3 %
průměr 1.9
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit6x40 %
průměr 2.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné10x66.7 %
nízké2x13.3 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 2.08

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne8x53.3 %
rozhodně ne5x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.2
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne8x53.3 %
rozhodně ne3x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.87
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.64
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x20 %
žena12x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.1x6.7 %
Nmgr.14x93.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.93
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%12x80 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné11x73.3 %
podprůměrné1x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x20 %
průměrný11x73.3 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x6.7 %
průměrný10x66.7 %
nízký4x26.7 %
průměr 2.2
Vybrat jiný předmět