Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P07A2 Demografická analýza I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 11 / 87 (13 %) Učebna: Z3 Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá6x60 %
dobrá4x40 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x54.5 %
přiměrěné5x45.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45

Vyučující

Filasová Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Filasová Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Filasová Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž2x18.2 %
žena9x81.8 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.9x81.8 %
Nmgr.2x18.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.18
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%10x90.9 %
75 – 50%1x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné4x40 %
průměrné5x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký5x50 %
průměrný5x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký8x80 %
průměrný2x20 %
nízký0x0 %
průměr 1.2
Vybrat jiný předmět