Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760BS1 Cizí jazyk II (odborný)

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 20 / 98 (20 %) Učebna: H1 Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x20 %
dobrá13x65 %
průměrná3x15 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano5x25 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano4x20 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x40 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x55 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x15 %
přiměrěné15x75 %
nízké2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95

Vyučující

Chudáčková Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano11x55 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Chudáčková Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano3x15 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Chudáčková Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano1x5 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x65 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano10x50 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.74
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x40 %
žena12x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%18x90 %
75 – 50%1x5 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x10 %
nadprůměrné3x15 %
průměrné14x70 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký12x60 %
průměrný7x35 %
nízký1x5 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x20 %
průměrný14x70 %
nízký2x10 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět