Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760BG1 Cizí jazyk II (obecný)

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 29 / 104 (28 %) Učebna: H1 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá10x34.5 %
dobrá11x37.9 %
průměrná6x20.7 %
špatná2x6.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne8x27.6 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.69
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x27.6 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit6x20.7 %
průměr 1.87
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké9x31 %
přiměrěné16x55.2 %
nízké3x10.3 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.79

Vyučující

Usatyuk Vlad ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Usatyuk Vlad je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Usatyuk Vlad je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x10.3 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x58.6 %
průměr 1.92
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x27.6 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x27.6 %
žena21x72.4 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.29x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%26x89.7 %
75 – 50%3x10.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné6x20.7 %
průměrné20x69 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné1x3.4 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký18x62.1 %
průměrný8x27.6 %
nízký3x10.3 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x24.1 %
průměrný16x55.2 %
nízký6x20.7 %
průměr 1.97
Vybrat jiný předmět