Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P114 Chráněná území světa

Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 27 / 48 (56 %) Učebna: B14 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x30.8 %
dobrá12x46.2 %
průměrná6x23.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.92
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x25.9 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne6x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.96
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne9x34.6 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 2.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x3.7 %
přiměrěné20x74.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x22.2 %
průměr 1.95

Vyučující

Kindlmann Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x33.3 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.72
Kindlmann Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x51.9 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 1.39
Kindlmann Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x3.7 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x74.1 %
průměr 1.86
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.64
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano4x14.8 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x85.2 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x29.6 %
žena19x70.4 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.19x70.4 %
Nmgr.8x29.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.3
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé23x88.5 %
opakovaně3x11.5 %
průměr 1.12
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x48.1 %
75 – 50%3x11.1 %
50 – 25%4x14.8 %
méně než 25%7x25.9 %
průměr 2.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3.7 %
nadprůměrné3x11.1 %
průměrné21x77.8 %
podprůměrné2x7.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x29.6 %
průměrný19x70.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x22.2 %
průměrný21x77.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět