Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P76I7 Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 12 / 87 (14 %) Učebna: B13 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x66.7 %
dobrá3x25 %
průměrná1x8.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano3x25 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2

Vyučující

Svoboda Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Soldán Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Svoboda Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Soldán Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Svoboda Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x66.7 %
průměr 1.5
Soldán Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x25 %
žena9x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%11x91.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x8.3 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné3x25 %
průměrné8x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký5x41.7 %
průměrný6x50 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x50 %
průměrný6x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět