Studentské hodnocení výuky

Výsledky papírové ankety, která probíhá na Přírodovědecké fakultě UK. Na základě těchto výsledků je každoročně udělováno ocenění Studentského Velemloka. Vedle těchto dat (z papírových dotazníků) probíhá zároveň i elektronická verze, která je dostupná v SIS.

1. Nastavte semestr

2. Vyberte, co zobrazit

Předměty

Katedra }
Předmět

Vyučující

Vyučující

Souhrnné statistiky

Po předmětech
Po vyučujících
Návratnost dotazníků

O anketě

Aktuálně

Laureáti velemloka za ak. rok 2014/2015. (08. 03. 2016)

Na webu fakulty byli zveřejněni laureáti studentských cen velemloka pro nejlepší pedagogy, které byly předány na reprezentačním plesu v březnu 2016.

Srovnávání (24. 03. 2015)

Nyní máte možnost srovnat vývoj kvality předmětů mezi dvěma obdobími.

Hodnocení výuky studenty má na Přírodovědecké fakultě mnohaletou tradici sahající před rok 1989. Jde tedy o aktivitu na fakultě probíhající dlouho před uzákoněním povinnosti takové hodnocení provádět. Anketa se v průběhu historie měnila co do rozsahu i do formy a způsobu získávání dat. V současnosti díky všestranné podpoře vedení fakulty a nadšení studentských dobrovolníků probíhá její přeměna do podoby obsáhlého, celofakultně využitelného zdroje informací a nápadů pro zlepšení kvality výuky a usnadnění komunikace mezi studenty a vyučujícími.

Současná podoba ankety

Na jaře roku 2010 proběhla inovace ankety. Změny doznaly nejen otázky dotazníku, ale i samotná organizace ankety.

Byl sestaven dotazník, který má v tištěné podobě celkem 25 otázek rozdělených do 3 oblastí. První se týká osoby studenta, druhá je zaměřena na vyučujícího a třetí na předmět. 21 otázek je s uzavřenou odpovědí, 4 otázky jsou s volnou odpovědí. Statisticky zpracovávány jsou pouze otázky 1-21. Otázky 22-25 jsou určena pro slovní vyjádření studentů a vyučující je dostávají po vyhodnocení zpět pro další osobní využití. Můžete si prohlédnout i tištěnou verzi dotazníku (první a druhá strana).

Elektronická podoba dotazníku má 27 otázek. Oproti tištěné podobě je doplněn o oblast zkouška/zápočet, ve které jsou 2 otázky s uzavřenou odpovědí.

Průběh ankety

Hodnocení výuky probíhá paralelně dvěma formami:

Obě formy hodnocení se budou navzájem doplňovat v pokrytí všech předmětů.

Cena studentského Velemloka

Tato tradiční cena má svůj původ daleko v historii, kdy v prostorách naší fakulty přežíval párek velemloků. Nejprve toto pojmenování nesla cena pouze v rámci biologické sekce, nyní jde však o cenu celé Přírodovědecké fakulty.